Gaming kan være et fantastisk værktøj i folkeskolen

Ord som gaming, Fortnite, og eSport er ved at blive hverdag i de danske folkeskoleklasser. Håndteret rigtigt – og med det rette udstyr – kan det være et stærkt undervisningsværktøj, mener it-didaktisk konsulent.

Computerspil og eSport har de seneste år fyldt meget. Det gælder både i medierne med eSportshold som Astralis, der vinder verdensmesterskaber, men også hjemme på børneværelserne, hvor Fortnite og Counter-Strike er blevet de unges favoritbeskæftigelser.

I folkeskolen begynder computerspil også at indtage en mere markant rolle, og brugt rigtigt kan computerspillene være et stærkt pædagogisk og didaktisk værktøj, som kan være med til at forme de unge både fagligt og socialt.

Det mener Andreas Binggeli, it-didaktisk konsulent hos Center for undervisningsmidler hos Københavns Professionshøjskole, som hjælper undervisere med at lære om nye digitale læringsmidler, som kan bruges i undervisningen. Her anser man computerspil som et redskab, der kan bruges til mange forskellige opgaver i folkeskolen.

”Skolen handler ikke længere bare om matematik, dansk og geografi. Det er en forældet tankegang. I 2019 er undervisningen formålsorienteret, så de unge skal ikke bare udvikle sig i de enkelte fag, de skal også udvikle andre kompetencer gennem undervisningen, siger Andreas Binggeli.

Computerspil kan fx bruges som et redskab til problemorienteret læring: Det populære FIFA-spil kan bruges til at forstå statistik, byggespillet Minecraft til at lære om rummelig kreativitet og samarbejde eller strategispillet StarCraft til ressourceforståelse og økonomi.

Fortnite gør de unge bedre til at samarbejde
Andreas Binggeli fremhæver særligt det populære spil Fortnite, som ved første øjekast ligner en farverig slagmark, hvor det handler om at være den sidste overlevende. Men spillet kan ifølge Andreas Binggeli være med til at forbedre de unges samarbejdsevner. Evner, som kommer dem til gode ikke bare i undervisningen, men også i deres udvikling mod at blive voksen.

”Fortnite er et afsindigt godt spil til at lære, hvordan man arbejder i fællesskaber. Spillet går så hurtigt, at hvis man ikke arbejder sammen, planlægger og tænker fremad, så dør man med det samme. Dét at lægge en strategi, følge den, samarbejde og opretholde en god holdmoral er alle færdigheder, som unge skal kunne i det 21. århundrede,” siger Andreas Binggeli.

Det samme oplever Kirsten Haase. Hun er uddannelsesleder i Gladsaxe kommunes skoleafdeling med særligt ansvar for teknologiforståelse. På Gladsaxes skoler benyttes computerspil blandet andet som redskab til at skabe et motiverende, nutidigt og inkluderende læringsmiljø.

”Det interessante ved spil er, at det kan øge elevernes lyst til at lære noget. Man inddrager spil som en metode, men også som motivationsfaktor, for uden for skolen er spil en stor del af de unges liv. Spil tilbyder et læringsmiljø, som også er inddragende overfor den gruppe unge – ofte drenge – som er super dygtige til forskellige spil og derfor også ofte er blevet skarpe til at lægge strategier, samarbejde og kommunikere ofte både på dansk og engelsk. De har gennem spil opnået styrkesider, som de ellers ikke får vist hverken klassekammeraterne eller læreren. Så spil kan også være vejen ind til at børn og unge, der ellers ikke gør det, får en anden måde, at vise deres styrkesider frem i skolen” siger Kirsten Hasse og fortsætter, at vælger det pædagogiske personale de rigtige spil, kan de både levere på læring af nutidens kompetencer, fagligt indhold og øge læringslysten hos eleverne.

Hav kompetencer og udstyret klar
Hvis en uddannelsesinstitution overvejer at bruge computerspil i undervisningen, er det vigtigt, at man tager det alvorligt, og at man ikke presser det ned over underviserne, mener Kirsten Haase.
”Vi uddanner alle vores pædagogiske ledere og ansatte i teknologiforståelse, og vi opfordrer vores undervisere til at arbejde med spil og spildesign i undervisningen, hvis de har modet og kompetencerne til det. Men vi stiller ikke krav om, at det skal være en del af undervisningen. Det er ikke alle undervisere, som kan eller vil, og det skal respekteres, for spil skal tages alvorligt. Men det er et stærkt værktøj, som de rette undervisere kan skabe flotte resultater med.”

Hun bakkes op af Andreas Binggeli, som mener, det er vigtigt, at man fra starten har en faglig målsætning med spillene og tænker i, hvad hvert enkelt spil kan bruges til.
”Samtidig er det vigtigt at have opbakning fra institutionens it-afdeling, så man ved, at skolens netværk eksempelvis kan håndtere, at en hel klasse spiller. Det samme gælder i forhold til computere og hardware: Man skal være sikker på, at skolens computere rent faktisk kan klare de spil, som man ønsker at bruge i undervisningen. Ellers falder det hele til jorden,” siger Andreas Binggeli.

Building the next-gen data centre

Where traditional and web-scale apps co-exist